Soalan-soalan Lisan & Bertulis di Persidangan Dewan Negeri Johor

7 Sept 2017, Soalan 71 (A71)

Sila nyatakan sama ada kerajaan bersetuju atau tidak bersetuju untuk memperbaiki pembentung (culvert) di bawah Tambak Johor suplya aliran air Selat Johor tidak tersangkut.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (4)

7 Sept 2017, Soalan 71 (A68)

Sila nyatakan adakah kerajaan bersedia untunk menghadapi pembatalan Hutan Simpan Sungai Pulai dari pengiktirfan antara bandas RAMSAR Convention akibat penebus gunaan di bawah pembanguan Forest City .

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (3)

7 Sept 2017, Soalan 70 (A67)

Sila nyatakan sama kerajaan bersetuju atau tidak bersetuju tentang penebusgunaan 2,000 ekar hutan paya gambit Hutan Simpan Kekal Sungai Pulai oleh projek Forest City untuk pembinaan lapangan Golf, hotel dan kondonminium.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (2)

7 Sept 2017, Soalan B51

Sila nyatakan jumlah jam berhentian operasi serta faktor pencemaran yang menyebabkan gangguan operasi setiap loji rawatan air bagi tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 serta langkah langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (1)