Soalan-soalan lisan di Persidangan Dewan Negeri Johor

Sila nyatakan jumlah peruntukan Menteri Besar untuk setiap kawasan parlimen serta butiran-butiran peruntukan tersebut setiap untuk tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

Jawapan: Soalan tentang Menteri Besar (2)

Sila senaraikan semua jawatankuasa kerajaan , badan-badan berkanun dan tidak berkanun, syarikat serta apa-apa bandan berkaitan kerajaan (GLC) yang dipengerusi oleh Menteri Besar.

Jawapan: Soalan tentang Menteri Besar (1)