Soalan-soalan lisan di Persidangan Dewan Negeri Johor

7 Sept 2017, Soalan B51

Sila nyatakan jumlah jam pemberhentian operasi serta faktor pencemaran yang menyebabkan gangguan operasi setiap looi rawatan air bagi tahun 2014,2015,2016 dan 2017 serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar

24 April 2016, Soalan 10

Apakah rancangan kerajaan untuk memulih semula alam sekitar kawasan tadahan air yang dikelilingi aktiviti pertanian?

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (1)

14 Mei 2015, Soalan 24 

Sila nyatakan peraturan serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pengusaha pirolisis (pyrolysis) minyak tayar terpakai agar kualiti alam sekitar tidak terjejas.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (2) Soalan tentang Alam Sekitar (3)

10 Mei 2015, Soalan 15 

Sila nyatakan bilangan tayar terpakai di hasil setiap hari serta bilangan kilang pengusaha pirolisis (pyrolysis) minyak tayar terpakai menurut daerah serta kapasiti.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (4)

20 November 2014, Soalan B95

Sila nyatakan bilangan kes kilang haram yang telah diselesaikan di bawah Program Pemulihan industri setiap tahun dari hingga 2008 hingga 2014 mengiikut pecahan PBT masing-masing.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (5)

20 Ogos 2013, Soalan 29 

Sila nyatakan jumlah kilang kitar semula di seluruh negeri mengikut daerah serta syarat atau undang-undang yang perlu dipatuhi oleh kilang tersebut agar kualiti alam sekitar sekeliling tidak akan terjejas.

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (6)

11 November 2013, Soalan A68 

Selain daripada empat (4) stesen pengawasan kualiti udara sedia ada, sila senaraikan stesen-stesen akan ditubuhkan dalam daerah lain serta kos pembinaan stesen tersebut mengikut daerah?

Jawapan: Soalan tentang Alam Sekitar (7)